Handlekurv

Flytende kultur - premiks pulver 1000ml

196,00 kr

Flytende kultur - premiks 1000ml


1. Bland sammen 20g premiks pulver pr 500ml med rent vann i en egnet flaske for damp sterilisering.

2. Sterilisert på 121celcius grader 15-20min.

3. Kjøl ned til atmosfærisk trykk og ta ut av autoklav/trykkoker foran LAF/renromsbenk.

4. La den flytende mediet blandingen hvile i 4 dager, deretter gjennomfør en kvalitetssjekk av det flytende mediet på petriskål.

5. Hvis/når flytende mediet er bekreftet ren, så kan man tilsette den ønskede kulturen i det flytende mediet.

6. Det er anbefalt å teste for renhet etter tilsatt kultur.


/

Liquid culture pre-mix

1. Add 20g of pre-mix powder with 500ml of clean water in a suitable container for steam sterilization.

2. Sterilize at 121celcius degrees for 15-20min.

3. Cool down to atmospheric pressure and remove from autoclave/pressure cooker in front of LAF/clean room bench

4. Let the liquid medium mixture rest for 4 days, then carry out a quality check of the liquid medium in the petri dish.

5. If/when the liquid medium is confirmed clean, then the desired culture can be added to the liquid medium.

6. It is recommended to test for purity after added culture.