Handlekurv

Soppgyte av korn 3L / Grain spawn 3L

399,00 kr 399,00 kr

Soppgyte av korn 3L kan brukes til innendørs produksjon til sagflis, halm eller utendørs produksjon ved bruk av halm eller flis.

 

Vi bruker kun Saco2 spawn-poser med jevnt fordelte glidelås-stilfiltre for å sikre toppkvalitets soppgyte.

 

Hvis du ikke planlegger å bruke den umiddelbart, kan du kjøle soppgyten din i opptil 3 måneder.

 

Ikke bruk korngyte til tømmerstokkinokulering.

 

NB! Produksjonstiden er 1-5 uker: Vår korngyte lages på forespørsel for å sikre levedyktighet og friskhet. Avhengig av belastning vil det ta 1-5 uker før den er klar til å sendes.

 

Alle våre korngyter er testet og kontrollert for å sikre renhet.

 

Normalt har vi følgende soppvarianter klare hver uke,

 

M2191 - Blågrå østers Pleurotus Ostreatus

 

M2502 - Gulløsters Pleurotus Citrinopileatus

 

M9514 - Løvemanke Hericium Erinaceus

 

/

 

Grain spawn 3L can be used for indoor production for sawdust, straw or outdoor production using straw or wood chips.

We only use Saco2 spawn bags with evenly distributed zipper style filters to ensure top quality spawn. 

If you don't plan to use immediately, you can refrigerate your spawn for up to 3 months.

Do not use grain spawn for log inoculation.

NB! Production time is 1-5 weeks: Our grain spawn are made on demand to ensure viability and freshness. Depending on strain, it will take 1-5 weeks before it is ready to be shipped.

All of our grain spawn are tested and controlled to ensure purity.

Normally we have the following strains ready every week,

M2191 - Blue grey oyster Pleurotus Ostreatus

M2502 - Golden oyster Pleurotus Citrinopileatus

M9514 - Lion's mane Hericium Erinaceus